Služby

Študentský servis: 

 • Zabezpečenie študijných pobytov na území SR
 • Zdravotné poistenie
 • Ubytovanie

Aktuálna spolupráca: 

Obchodné a investičné služby:

 • Zabezpečenie obojstrannej možnosti investovania na území Slovenskej Republiky a Saudsko Arabského kráľovstva
 • Finančné analýzy
 • Prieskum trhu
 • Právne služby

Právny servis:

 • Zabezpečenie prechodného pobytu za účelom podnikania, štúdia a zlúčenia rodiny
 • Štátne právo
 • Správne právo
 • Finančné právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Občianské právo
 • Trestné právo
Go to top