Prezídium

Prezídium Saudsko arabsko-slovenskej obchodnej komory:

  • MUDr. Ismail Al- Torkomani (prezident)
Go to top